e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Ksi±¿ki - Star Wars


Atak klonów Opowie¶æ filmowa

Atak klonów Opowie¶æ filmowa

Jane Mason, Sarah Hins-Stephens.
Cena: 22.74 z

Kolejna czê¶æ filmowej serii Gwiezdne Wojny. W tej czê¶ci zobaczymy romantyczn± historiê mi³o¶ci m³odziutkiego rycerza Jedi - Anakina Skywalkera i ksiê¿niczki Amidali na tle upadku Republiki czyli narodzin galaktycznego Imperium Z³a.  Dawno, dawno temu, w odleg³ej galaktyce....Galaktyce grozi chaos.

Star Wars. X-Wingi Tom 2: Ryzyko Wedge'a

Star Wars. X-Wingi Tom 2: Ryzyko Wedge'a

Michael Stackpole.
Cena: 27.80 z

Nowa Republika przygotowuje inwazjê na serce Imperium - Coruscant. Wedge Antilles i Eskadra £otrów musz± przenikn±æ na planetê, zdobyæ dane wywiadowcze i zneutralizowaæ generator pola si³owego. Straceñcza misja mo¿e oznaczaæ ¶mieræ. A najbardziej niebezpiecznym wrogiem jest jeden z nich, gotowy zdradziæ towarzyszy i Rebeliê.

Star Wars. X-Wingi Tom 3: Pu³apka Krytosa

Star Wars. X-Wingi Tom 3: Pu³apka Krytosa

Michael A. Stackpole.
Cena: 27.50 z

Sojusz rebeliantów zajmuje Coruscant. Ale to nie koniec walki. Wirus Krytos nadal zabija. Terrory¶ci szykuj± atak na planetê. Eskadra £otrów dostaje now± misjê. Tylko piloci X-wingów mog± ocaliæ Now± Republikê. Wiêziony przez Ysannê Isard Corran Horn odkrywa, ¿e to on ma klucz do pokonania Imperium.

Star Wars. X-Wingi Tom 7: Rozkaz Solo

Star Wars. X-Wingi Tom 7: Rozkaz Solo

Aaron Allston.
Cena: 27.50 z

Misja koñczy siê sukcesem. Wróg zostaje pokonany. Ale... tak siê tylko wydaje. Superniszczyciel ¯elazna Piê¶æ umkn±³ przed zag³ad±, a razem z nim najwiêkszy wróg Nowej Republiki - Zsinj. By go dopa¶æ, Eskadra £otrów musi sprzymierzyæ siê z jedynym cz³owiekiem, który potrafi pokonaæ Zsinja, tocz±c z nim w³asn± bataliê - z Hanem Solo.