e-mail sitemap strona gwna

Linki:Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani

J. Robert King
Cena: 24.50 z

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani
Zagubieni... Zagubieni...
Chocia¿ Aereas uratowa³ swojego wuja z diabelskich szponów, ukochan± Ninê odebra³ mu przebieg³y Jandau... oraz czelu¶cie Otch³ani. M³odzieniec rusza na wyprawê do podziemnego ¶wiata, aby odnale¼æ kuzynkê, ale odkrywa, ¿e na sferach mo¿na zgin±æ nie tylko ciele¶nie.
Nina oszala³a. Dziêki nowo odkrywanym mocom zbiera wokó³ siebie piekieln± armiê, której celem jest zdobycie przyczó³ka w Krainie Zwierz±t. To, z czego Aereas i si³y dobra nie zdaj± sobie sprawy, to fakt, ¿e owo miejsce otworzy jej hordom potworów drogê do wszystkich sfer.

Oprawa: miêkka
Wymiary: 115 x 175 mm
Liczba stron: 320
ISBN: 83-7418-029-3
Rok wydania: 2004Cena: 24.50 z


Pozostae z kategorii: Inspirowane grami na PC

Starcraft #3 - Nim zapadnie ciemno¶æ (23.90z)
Diablo #2: Czarna Droga (25.00z)
Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 1: Zak³adnicy Krwi (24.50z)
Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani (24.50z)
Wrota Baldura 2: Cienie Amnu (18.00z)
Starcraft #1 - Krucjata Liberty'go (22.00z)
Warcraft #3 - Ostatni Stra¿nik (25.90z)
Tomb Raider Kolebka ¿ycia (20.50z)
Wrota Baldura 3: Tron Bhaala (17.00z)
Wrota Baldura (19.90z)
Diablo #1: Dziedzictwo krwi (28.00z)
Warcraft #1 - Dzieñ Smoka (28.00z)
Diablo #3: Królestwo Cienia (24.00z)
Starcraft #2 - W Cieniu Xel'Nagi (22.00z)