e-mail sitemap strona gwna

Linki:Wrota Baldura 3: Tron Bhaala

Drew Karpyshyn
Cena: 17.00 z

Wrota Baldura 3: Tron Bhaala
Potomstwo Bhaala jest prze¶ladowane, poluj± na nie wszyscy mieszkañcy Faerunu. Jednak ka¿da ¶mieræ, zamiast uwalniaæ krainê od z³a, daje coraz wiêcej mocy wystêpnym dzieciom Bhaala, które pragn± sprowadziæ ojca z powrotem na ¶wiat.
Przeczytaj o ostatecznej bitwie dzieci Bhaala w tej trzymaj±cej w napiêciu powie¶ci, opartej na grze komputerowej firm BioWare i Interplay.

Oprawa: miêkka
Wymiary: 115 x 175 mm
Liczba stron: 256
ISBN: 83-88916-61-0
Rok wydania: 2002Cena: 17.00 z


Pozostae z kategorii: Inspirowane grami na PC

Wrota Baldura 3: Tron Bhaala (17.00z)
Wrota Baldura 2: Cienie Amnu (18.00z)
Diablo #3: Królestwo Cienia (24.00z)
Warcraft #1 - Dzieñ Smoka (28.00z)
Starcraft #3 - Nim zapadnie ciemno¶æ (23.90z)
Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 1: Zak³adnicy Krwi (24.50z)
Tomb Raider Kolebka ¿ycia (20.50z)
Diablo #1: Dziedzictwo krwi (28.00z)
Warcraft #3 - Ostatni Stra¿nik (25.90z)
Wrota Baldura (19.90z)
Starcraft #2 - W Cieniu Xel'Nagi (22.00z)
Diablo #2: Czarna Droga (25.00z)
Starcraft #1 - Krucjata Liberty'go (22.00z)
Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani (24.50z)