e-mail sitemap strona gwna

Linki:

Fantasy - Ksiêga Ca³o¶ci (Feliks W. Kres)


Ksiêga Ca³o¶ci. Pani Dobrego Znaku

Ksiêga Ca³o¶ci. Pani Dobrego Znaku

Feliks W. Kres.
Cena: 37.00 z

Wieczne Cesarstwo coraz s³abiej kontroluje bogaty rycerski Dartan. Od¿ywa stara legenda o Rollaynie Córce Szerni. Czy jest ni± tajemnicza w³adczyni Puszczy Bukowej? ISBN: 83-87968-04-8Rok wydania: 2001Wydawca: MAG Wydawnictwo Jacek RodekLiczba stron: 754.

Ksiêga Ca³o¶ci. Pó³nocna granica

Ksiêga Ca³o¶ci. Pó³nocna granica

Feliks W. Kres.
Cena: 19.00 z

Pierwsza czê¶æ jednej z najlepszych polskich serii fantasy, obejmuj±cej kompletn± opowie¶æ o ¶wiecie Szereru - Ksiêga Ca³o¶ci. Mroczny ¶wiat Szereru w³adany jest przez tajemnicz± potêgê - Szerñ, która przyby³a znik±d i da³a rozum najpierw ludziom, potem kotom i sêpom... Pó³nocna granica sama w sobie jest jedn± z najlepszych polskich powie¶ci fantasy.

Ksiêga Ca³o¶ci. Król Bezmiarów

Ksiêga Ca³o¶ci. Król Bezmiarów

Feliks W. Kres.
Cena: 29.00 z

Wydanie drugie - ilustrowane. Drugi tom mrocznej sagi fantasy Ksiêga Ca³o¶ci przenosi czytelnika na otaczaj±ce Szerer morskie Bezmiary.Trzy córki legendarnego pirackiego kapitana, K.D.Rapisa walcz± o schedê po ojcu. O niepokonany okrêt W±¿ Morski, który nie ma sobie równych.

Ksiêga Ca³o¶ci. Tarcza Szerni (tom 1)

Ksiêga Ca³o¶ci. Tarcza Szerni (tom 1)

Feliks W. Kres.
Cena: 23.95 z

Brawurowe nawi±zanie do najpopularniejszej, nagrodzonej Zajdlem powie¶ci Kresa - Króla Bezmiarów. Dalsze losy córki legendarnego pirata, Demona Walki. Trwa druga wojna potêg rz±dz±cych ¶wiatem. Równowaga opiekuñczej si³y zawieszonej nad Szererem zale¿y od ¿ycia - albo ¶mierci - ksiê¿niczki Riolaty Ridarety.

Ksiêga Ca³o¶ci. Tarcza Szerni (tom 2)

Ksiêga Ca³o¶ci. Tarcza Szerni (tom 2)

Feliks Kres.
Cena: 23.95 z

Tarcza Szerni jest brawurowym nawi±zaniem do najpopularniejszej, nagrodzonej Zajdlem powie¶ci Kresa - Króla Bezmiarów. Czytelnik pozna dalsze losy niesamowitej córki legendarnego pirata, Demona Walki. Trwa druga wojna potêg rz±dz±cych ¶wiatem. Równowaga opiekuñczej si³y zawieszonej nad Szererem zale¿y od istnienia - albo nieistnienia.