e-mail sitemap strona g│ˇwna

Linki:

Fantasy - Bazil (Christopher Rowley)


Bazil. Tom 2: Miecz dla smoka

Bazil. Tom 2: Miecz dla smoka

Christopher Rowley.
Cena: 30.00 z│

Kiedy Bazil Z┬│amany Ogon i jego smokowy, Relkin, powr├│cili z bezowocnych poszukiwa├▒ ukochanej Bazila, zielonej smoczycy, w┬│a┬Ânie ko├▒czono tworzy├Ž najbardziej lojalny oddzia┬│ bojowych smok├│w i ludzi. ┬»┬▒dni walki z wrogiem, ku swemu zachwytowi dowiedzieli si├¬, ┬┐e pod ich nieobecno┬Â├Ž elfy wyku┬│y dla Bazila nowy miecz, jeszcze pot├¬┬┐niejszy od utraconego.

Bazil. Tom 3: Smoki Wojny

Bazil. Tom 3: Smoki Wojny

Christopher Rowley.
Cena: 35.00 z│

W Arneis znajduje si├¬ pewien kwiatowy ogr├│d. Tam w┬│a┬Ânie stanie Relkin, kiedy zawiod┬▒ inni, a si┬│y mroku zatriumfuj┬▒. Na jego barkach spocznie przysz┬│o┬Â├Ž ┬Âwiata... Nad spokojnymi ziemiami Argonathu zawis┬│ cie├▒ wojny, rzucany przez W┬│adc├│w szykuj┬▒cych si├¬ do wypuszczenia ze swej przera┬┐aj┬▒cej fortecy nowych okropno┬Âci.

Bazil. Tom 4: Smok Bojowy

Bazil. Tom 4: Smok Bojowy

Christopher Rowley.
Cena: 23.00 z│

Legendarny prorok zostaje przyzwany z krainy ┬Âmierci zakl├¬ciem o niewyobra┬┐alnej mocy. Wraz z powrotem proroka W┬│adca Ciemno┬Âci przygotowuje nowy atak na Imperium R├│┬┐y - wojn├¬ wspomagan┬▒ z┬│┬▒ magi┬▒ i stworzon┬▒ przez ni┬▒ broni┬▒, zdoln┬▒ do zniszczenia legion├│w ludzi i smok├│w. Imperium nie ma innego wyj┬Âcia.

Bazil. Tom 5: Smok na Kra├▒cu ┬Žwiata

Bazil. Tom 5: Smok na Kra├▒cu ┬Žwiata

Christopher Rowley.
Cena: 21.50 z│

Po uratowaniu siê z erupcji wulkanu, która oddzieli³a ich od 109 Szwadronu Smoków Marneri, niezwyk³y Bazil Z³amany Ogon i smokowy Relkin znale¼li siê w rozleg³ej, dzikiej d¿ungli, porastaj±cej po³udniowe wybrze¿a Morza Wewnêtrznego. Niebezpieczeñstwa, jakie czyhaj± w tej roj±cej siê od olbrzymich drapie¿ników krainie, s± wrêcz legendarne.

Bazil. Tom 6: Smoki Argonathu

Bazil. Tom 6: Smoki Argonathu

Christopher Rowley.
Cena: 23.50 z│

Pokryci bliznami i znu¿eni, potê¿ny Bazil Z³amany Ogon i smokowy Relkin wracaj± do domu, witani przez wiwatuj±ce t³umy, wspania³e uczty i fajerwerki. Teraz jednak w zielonych dolinach ich ojczyzny rozlega siê zgie³k wojny, w czasie której Bazil i Relkin stan± przeciwko wrogowi gro¼niejszemu ni¿ wszystko, z czym mieli do czynienia.

Bazil. Tom 7: Smok Ostateczny

Bazil. Tom 7: Smok Ostateczny

Christopher Rowley.
Cena: 23.50 z│

Ma wiele imion - Oszust, Dominator, W┬│adca Pal┬▒cy Ludzi, Pan Z┬│a... Kolejne zarazy zdziesi┬▒tkowa┬│y Imperium R├│┬┐y. Wyczuwaj┬▒c jego s┬│abo┬Â├Ž, straszliwa armia gromadzi si├¬, by wyda├Ž ostateczn┬▒ bitw├¬ odwiecznemu wrogowi - bitw├¬, kt├│ra raz na zawsze nasyci ┬┐┬▒dz├¬ krwi Oszusta... czyni┬▒c go wystarczaj┬▒co pot├¬┬┐nym.